About us Production program STF facade References Contact  

 

STFﳵp> FACADE - page under construction

 

 

u to STFﳵp> - fasade?

 

Novo razvijen proizvod koji zavr䫯m njegova razvoja, koncem 2009. godine, otvara standard naprednih toplinskih fasada.

Koncipiran je na:
(a) in situ tehnologiji kontinuiranog fasadnog oslojavanja pjenastog (PIR) kompozita, te
(b) inovativnim postupcima mineralizacije, egalizacije i zavr易renderinga za dolazak do naprednog toplinsko-fasadnog proizvoda.

To je mineralno-polimerni kompozit 詪e registrirano ime glasi: STFﳵp>-fasade.

U odnosu na danas dominantne tzv. ETICS toplinske fasade koje se izvode ru让m diskontinuiranom postupkom monta젭okrog lijepljenja, krojenja i spajanja toplinskih plo衠te zaribavanja zavr堞buke na putu do konvencionalnog toplinsko fasadnog proizvoda.

 

Uobi衪en presjek najednostavnije STFﳵp>- fasade: 䩠sloj fasade - samoprionjivi pjenasti kompozit, sivi i bijeli sloj �rorasprmineralizacijskia struktura i plemenita dekorativna mineralna 嫡.

Uobi衪en presjek STFﳵp>-vent fasade. STF toplinsko oslojavanje ujedno je izvrsna akusti諡 brana i u詮kovita punoploᠶodotijesnost za razli詴e ventilirane ili dekorativno oblotoplinske fasade.

 

STF koncept toplinskih fasada utemeljen je, dakle, na procesnim tehnologijama koje uz visoku produktivnost daju maksimum toplinske u詮kovitosti za dati gubitak prostora na fasadnim plohama.

Istovremeno ostvaruju:

  • najviಡzinu otpornosti na sve u襳talije udare
  • vjetra, vlagu, rosu i sve ostale vrste oborina, te
  • mehani諵 robusnost klasi让h fasada.

Kod toga STFﳵp>-fasada "di汵ot; kroz njezinu fiu 楬ijastu strukturu poput ljudske ko젤akle propuᠶodenu paru, a posve zaustavlja napredovanje kapljevine.

 

STFﳵp> - fasade su napredne toplinske fasade s potpisom

 

STFﳵp>-fasada na vi௢jekata marine 롮, Kornati (2011.) u zavr猪vizuri jedinstvene tradicijske rustikalne dalmatinske (klasi讥) fasade ಥma prestiﭠprojektu studija Rusan-arhitektura iz Zagreba.

STFﳵp>᳡da na Aparthotelu i hotelu Mirasole, ȩkat, Mali Lou izvedbi krajem 2010. godine, prema projektu poznatog zagreba諯g arhitekta Sa˯䩦.

 

Po襴ak izvedbe STFﳵp>-duo fasade na obiteljskoj vili Kanjera, na padini Straho᫠Zelena magistrala, Zagreb, prema projektu uglednog hrvatskog arhitekta Davorina Raos iz projektantske ku楠Forum.

STFﳵp> fasadna obrada vodospremni諥 kupolaste gra嶩ne pokraj grada Zapre桠prema projektu Miljenka Strabi殠dig, iz Zavoda za zgradarstvo IGH, Zagreb (desno) i zaobljene krovne fasade gra嶩ne u Bijeni諯j ulici, Zagreb, predo衶a izrazitu prednost STFﳵp>- tehnologije za izvedbu segmenata ili cijele toplinske fasade slogeometrije: kupolaste, lu讥, cilindri讥, hiperbolne.

 

Snaga STFﳵp> dizajna

 

Bogatstvo zavr騠vizura zbog mogu殯sti kombiniranja 衫 triju varijabli STFﳵp> fasadnog dizajna: oblika (zaobljeno-valovito-ravno), teksture (嫥 i strukturne boje u ⯫om rasponu veli詮e zrna) i kolorita prema odgovaraju毪 ton karti renomiranih proizvoᨡ 嫡. Postoji i posebna opcija: vlastita kreacija i odabir zavr堓TF vizure od strane projektanta ili investitora u cilju oblikovanja napredne toplinske fasade s individualnom notom i jedinstvenom vizurom.

BONACA

BLAGO VALOVITO

RUSTIKA

Tri ina詣e modelirane strukture

 

BONACA ⌁GO VALOVITO ╓TIKA 폄ELIRANA STRUKTURA (3x) i druge ina詣e dizajna STFﳵp>- fasada za tradicijske, moderne, grubo ili diskretno rustikalne, strukturno slobodno oblikovane ili vizure po predlo宠Uz stalno prisutnu i otvorenu namjeru da ova napredna toplinska fasada uz vrhunsku energetsku u詮kovitost unese novi sklad i ugo᪬ da otvori komunikaciju s ambijentom te time postane joto povrh elegantnog doma i puke toplinske za鴥 gra嶩ne.

 

STFﳵp> paleta proizvoda


STFﳵp>-fasade mo೥ podijeliti u tri osnovne skupine:

  • STFﳵp>-vario, za razli詴e ina詣e toplinski naprednih, a slobodno valovitih i rustikalnih zavr騠vizura fasada.
  • STFﳵp>-duo, inovativno rje integrirane napredne toplinske jezgre, egalizacijske i klasi讥 嫥 za posve izravnate fasadne plohe sa ⣡nim ili strukturnim 嫡ma.
  • STFﳵp>-vent, napredno toplinski oslojen pjenasti kompozit s prethodno fisiranim nosa詭a ili rasterom za pri趲宪e dekorativnih fasadnih plo衠ili drvenih lamela.

Vizualizacija: primjer iste fasadne plohe u dvije razli詴e STF vizure Strukturno modelirana zavr᠓TF vizura u tzv. samostanskoj rustici (lijevo) i dinami计 STF rustic blago valovita vizura (desno)

 

Vitkost toplinske masivnosti

 

Oblikovanje naprednih toplinskih fasada bespojnom tehnologijom na licu mjesta. Izbjegnuta su sva toplinski i mehani諩 slaba mjesta lijepljenja, pri趲鶡nja, spajanja i time stvaranja toplinskih i mikrotoplinskih mostova, sklonosti povroj deformaciji i smanjenoj trajnosti.

 

Iako razvojno i primjensko-trꮯ najmla堼font color="#F3AD3B">STFﳵp>- fasade su prema relevantnim tehni諩m kriterijima naju詮kovitije toplinske fasade danaꩣe.

O詴o za takav toplinsko - mehani諩 masivan sustav vrijedi:
Kontinuirana toplinska 沨unska toplinska!

Od golih ope让h zidova, preko kontinuiranog toplinskog oslojavanja, mineralizacijske obrade mikroraspr桮jem, egalizacijskog oslojavanja te uz joe manje me岡dnje do pune gotovosti! Inovativnim tehnolo魠postupcima do napredne STFﳵp>-fasade!

 

STFﳵp> u budu殯sti

 

 

 

Na kraju, samo je jedan korak od STFﳵp>- fasada do STFﳵp>- niskoenergetskih ku桡

Naime, koncept naprednih STF toplinskih fasada danas, nakon vi篤iꥧ razvoja, za鴥 imena, prijave patenta i testiranja od Jadranskih otoka do kontinentalne unutra꯳ti Hrvatske pokazivao je jasan smjer pro⥮ja obuhvata s STFﳵp>-fasada na inovativno podru誥 niskoenergetskih i ekolo騠ku桼/b>.
Dr�da se u dogledno vrijeme moయjaviti naಶi, konkretni pilot projekt STFﳵp>- niskoenergetske ku楬 koji izme堯stalog donosi jednu veliku administrativnu novost: za STFﳵp>-niskoenergetske ku楠ne楠biti potrebna klasi计 gra嶩nska dozvola.

No za sve to, jama讯, valja jo�o pri襫ati.

Poneseni iznimno pozitivnim rezultatima testiranja STFﳵp>- fasada u klimatski raznolikim podru誩ma Hrvatske slobodni smo izraziti nadu da 楠razvojni projekt STFﳵp>- niskoenergetske ku楠ostvariti svoju ekolo堩 energetsku misiju.

 

Eksperimentalna niskoenergetska ku桠podignuta u okolici Praga, Republika ȥᬠkoncepcijski jednim dijelom sli计 STFﳵp>-niskoenergetskoj ku橠u razvoju koja se, me崩m, u odnosu na ovu 襚ku ina詣u zasniva na konceptu totalne no modularno interaktivne toplinske zavjese. Na izuzetno strmom usponu prema energetski pasivnoj ku橮

 

STFﳵp> je od 2011. godine ҥpublici Hrvatskoj za馥no ime i proizvod tvrtke Conel, rezultat vlastitog razvoja krozवgogodi굠suradnju i specijalizaciju s Bayer AG Leverkusen i Conica, 飡rska.

Reklamni katalog STF fasada u pdf formatu mo䥠pogledati klikom na ovaj link:

STF FASADE (pdf)

哺乳后怎么丰胸?粉嫩公主酒酿蛋特别合适天下一切胸部发育不良,不自傲的女人;乳房缩水断奶后丰胸产品",下垂松懈的产后女人;乳房干瘦,外扩无弹性的女人;皮肤蜡黄,气色欠安的女人丰胸产品;内分泌失,调痛经现象的女人;产后奶水缺乏,虚寒体弱的女人服用粉嫩公主酒酿蛋正品。经常服用能够使得咱们的乳房腺体持续增大、紧实、润泽,并且丰有弹性,还具有抗氧化尖顶养颜的成效丰胸方法